Velkommen til fylkeskommunenes portal for fagopplæring

Fagopplæringsportalen er fylkeskommunenes portal for vurdering og utvikling av kvalitet i fagopplæringen. Dette er et verktøy som skal bidra til at fylkeskommunen, det enkelte opplæringskontor og lærebedriften styrer mot det som skal ha høy kvalitet i fagopplæringen. Det er ofte et problem at en henger seg opp i enkeltresultater og på den måten mister helheten av synet.

Fagopplæringsportalen inneholder en kriteriebasert analyse av resultatene fra lærlingundersøkelsen.

I tillegg inneholder portalen ulike kvalitetsområder og opplæringskontorene vurderer selv hvilken kvalitet de kjennetegnes av på de ulike kvalitetsområdene. Det legges vekt på at fylkeskommunen, opplæringskontor og lærebedrift skal ha tilgang til ulike kilder når de vurderer kvaliteten, både kvantitative og kvalitative. På denne måten blir vurderingen mer balansert.

Verktøyet kan videre benyttes til å sette lokale mål, enten for opplæringskontoret eller for en bransje. Til disse målene kan det utarbeides lokale tiltak som en vurderer fremdriften på.

Verktøyet henter informasjon fra flere kilder, for eksempel VIGO, lærlingundersøkelsen, elevundersøkelsen og instruktørundersøkelsen.

Logg inn i portalen

:

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support?

Kontakt Conexus på support@conexus.no

Utviklet av Conexus AS