Foreldre Drammen

 
Velkommen til Foreldreundersøkelsen


Ledelsen og lærerne på skolen arbeider med å utvikle et best mulig læringstilbud til elevene. Resultatene fra denne undersøkelsen gir en viktig tilbakemelding på dette arbeidet.

Logg inn