Skoleeiers og skoleledelsens verktøy for kvalitetsvurdering Hensikten med Conexus Insight er å styrke skolenes kapasitet gjennom å bruke vurderingsinformasjon på måter som skaper kollektiv innsikt og engasjement. Conexus Insight er både et analyseverktøy og et prosessverktøy.

Logg inn i portalen

:
Eksterne påloggingsmekanismer:

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support?

Send e-post til support@conexus.no

Utviklet av Conexus AS