Systematisk kvalitetsarbeid i skole og barnehage Conexus Insight er eiers, tilsynsmyndighetens og leders verktøy for systematisk kvalitetsarbeid. Hensikten med Insight er å styrke skolenes og barnehagenes kapasitet for læring gjennom arbeid med utforsking og refleksjon over egen praksis og samskaping. Conexus Insight er både et analyse- og et utviklingsverktøy.

Logg inn i portalen

:
Eksterne påloggingsmekanismer:

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support?

Send e-post til: support@conexus.no

Utviklet av Conexus AS